Cookie- og Personvernerklæring

Personvernerklæring hos Companys
Beskyttelse av dine personopplysninger er veldig viktig for oss i Companys. Her er personvernerklæringen til Companys Galleriet AS, et norsk selskap med Adresse Dronningens gate 38, 7011 Trondheim, Norge. Når du besøker vår nettbutikk eller kjøper varer eller tjenester fra en av våre butikker, kan vi behandle personopplysninger om deg, slik at vi opptrer som behandlingsansvarlig og du kan henvende deg til oss med alle spørsmål relatert til vår behandling av dine personopplysninger. 

Hvilken data innhenter Companys?
Vi innhenter og bruker kun dine personopplysninger innenfor gjeldende rett, slik at følger av personopplysningsloven og EUs personvernforordning nr. 2016/679 (GDPR som gjennomført i norsk rett). Når vi videre benytter begrep som «personopplysninger», «behandling», «behandlingsansvarlig» og «databehandling», har disse samme meningsinnhold som fremsatt i personopplysningsloven.

Når du kjøper varer fra vår nettside www.companys.no, eller våre egne butikker, behandler vi de personopplysningene du oppgir, slik som navn og kontaktinformasjon (inkludert adresse, e-post og telefonnummer) og betalingsinformasjon. Denne informasjonen innhentes og behandles for at vi skal kunne yte varer og tjenester til deg, håndtere returnerte varer og administrere din konto på våre nettsider (hvis du har opprettet en konto). 

Vi bruker Klarna som leverandøren av kassen vår. Dette innebærer at vi kan overføre dine personopplysninger i form av kontakt- og ordredetaljer til Klarna når siden med kassen er lastet opp, for at Klarna skal håndtere ditt kjøp. Dine overførte personopplysninger blir behandlet i tråd med Klarnas egen personvernerklæring.

Det kan også være at vi behandler personopplysninger om deg i forbindelse med kundeservicekontakt du har hatt med oss, for å gi deg en tilbakemelding om det er noe med bestillingen din. Vi kan også analysere kjøpene gjort av ulike kundegrupper. Dette gjør vi for å forfølge vår berettigede interesse om å videreutvikle våre produkter og tjenester. 

Companys.no henter, samler og analyserer brukerdata trafikk og handlinger som foretas på companys.no. Dette inkluderer din IP-adresse, nettleser, operativsystem og interaksjon med ulike annonsesystemer som Google og Facebook. Slik analyse foretas gjennom bruk av cookies, og vi kan bruke disse for å gi deg personlige produktanbefalinger og tjenester. 

Når du klikker deg gjennom nettsidene våre, vil vi holde rede på hvilke produkter du har sett på for at vi skal kunne skreddersy inspirasjon til deg, samtidig for å gjøre det enkelt for deg å finne ut hva du nylig har vist interesse for.

Hvis du er kunde via vår kundeklubb Companys Club, vil vi også kunne ta hensyn til dine tidligere kjøp når vi viser deg inspirasjon og tilbud spesielt tilpasset for deg.

Hvis du begynner på et kjøp og legger til produkter i handlekurven din eller i favoritter, men ikke fullfører kjøpet, kan vi sende en påminnelse til deg via markedsføring/e-post. Vi gjør dette for at du ikke skal behøve å legge produktene i handlekurven igjen, men du kan når som helst deaktivere denne funksjonen ved å sende oss en mail her: gdpr@companys.no

Hvis du har gitt ditt samtykke, kan vi behandle din e-post adresse og telefonnummer, slik at vi kan sende nyhetsbrev/SMS via vår kundeklubb og markedsføringsmateriale som er spesifikt tilpasset deg. Vi kan da tilpasse våre tilbud til deg ut i fra opplysningene vi har, for eksempel tidligere kjøp. Du kan trekke tilbake samtykke eller protestere på en slik profilering til enhver tid ved å kontakte oss på mail: nettbutikk@companys.no. Det samme gjelder om du vil stoppe abbonement på nyhetsbrev du mottar. Avmelding skal også stå i utsendt nyhetsbrev.

Dine personopplysninger kan bli delt til logistikk-samarbeidspartnere som Posten/Bring, samt betalingsløsning-samarbeidspartnere som Klarna Checkout og Vipps. I tillegg kan våre fysiske butikker få tilgang til de opplysninger som trengs ved uthenting av pakke i butikk. I andre tilfeller, deler vi ikke dine personopplysninger med tredjeparter, bortsett fra når vi er pliktig under loven, eller hvis vi har ditt uttrykkelige samtykke. 

Utlevering av personopplysninger til en tredjepart
Vi bruker Zizr AS som leverandør av størrelsesanbefaling. Dette innebærer at vi kan overføre dine personopplysninger i form av kontaktinformasjon og kjøps- og returhistorikk til Zizr AS. Du må allikevel registrere deg som Zizr- bruker for at Zizr skal kunne anbefale deg en størrelse. Dine overførte personopplysninger blir behandlet i tråd med Zizr sine brukervilkår og personvernserklæring.

På våre nettsider bruker vi en informasjonskapsel kalt zizrToken levert av Zizr AS med den hensikt å identifisere brukeren. Denne har en varighet på opptil et år.

Plassering av dine opplysninger
Vi lagrer dine personopplysninger på servere som er sikkert plassert innenfor EU/EØS-området. Fordi vi tar personvern alvorlig, overfører vi ikke dine personopplysninger utenfor EU/EØS, og alle våre databehandlere er underlagt streng taushetsplikt i relasjon til dine personopplysninger. I visse tilfeller kan det imidlertid være nødvendig å overføre dine personopplysninger utenfor EU/EØS. Dersom det er tilfellet vil vi sørge for at dataoverføringen er underlagt de påkrevde sikkerhetsgarantiene, for eksempel standard personvernklausuler godkjent av EU-kommisjonen eller beskyttelse av overføringen under EU-US Privacy Shield. Du kan få en kopi av slike garantier (dersom det er relevant) ved å kontakte oss slik det er beskrevet under.

Oppbevaring og sletting
Companys.no sletter personopplysninger når det ikke lenger er nødvendig å behandle dem for å oppfyller formålet med behandlingen og når sletting er lovlig og pålagt under gjeldende rett.

Dine rettigheter
Du har rett, etter forespørsel, til innsyn i personopplysninger som vi til enhver tid lagrer eller behandler. Du har også rett til å få korrigert feil i dine personopplysninger. Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykke av dine personopplysninger, send da e-post til: gdpr@companys.no

Kontakt
Hvis du har spørsmål angående personvernerklæringen eller personvern på våre nettsider, kan du kontakte oss her: ✉️ E-post: gdpr@companys.no